Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 23/11/2023

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HOÁ HỌC, HOÁ PHÂN TÍCH ĐI LÀM NGAY, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM