Hồ sơ pháp lí

1. Giấy phép kinh doanh

Công ty TNHH Thương mại Phú An Thinh được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4600116223 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 14/01/2014, đăng ký lại lần 2 ngày 25/6/2014 và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/3/2014. Vốn điều lệ 19.900.000.000VNĐ.

2. Sổ đỏ của quỹ đất
Sổ đỏ được sử dụng và đất khai thác trên diện tích là 14.314m2.
                                              

3. Bản quy hoạch bất động sản chi tiết 1/500
- Tổng diện tích công trình:
- Mật độ xây dựng:
- Bố trí diện tích bao gồm: diện tích dùng để xây dựng; diện tích cây xanh trong công trình; hạ tầng giao thông….

4. Giấy phép xây dựng
- Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp.
- Chủ đầu tư xây dựng: Công ty TNHH Thương mại Phú An Thịnh.
Thông tin về dự án: 
 

5. Giấy tờ bảo lãnh của ngân hàng