Gia công Mạ kẽm

Sản phẩm mạ kẽm 2

 25/02/2022

Nắp xăng sau khi tẩy chuẩn bị mạ

Sản phẩm mạ kẽm 1

 12/08/2022

Chân phanh xe Honda sau khi mạ song chờ đóng gói xuất xưởng