Dự án đầu tư lắp đặt hệ thống mạ treo tự động

       Dự kiến năm 2023 Cty sẽ đầu tư DTMT tự động tại Thái Nguyên